Opšti uslovi korišćenja

Pre korišićenja internet stranice smrsajbrzo.rs molimo Vas da pažljivo pročitate uslove istog. Vašim pristupanjem ili korišćenjem internet stranice smrsajbrzo.rs pristajete na dole navedene odredbe, te Vam je jasno da svi navedeni uslovi koričćenja sa vremenom mogu biti podložni promenama u bilo kom trenutki i ažuriranu na internet stranici smrsajbrzo.rs sa ili bez obaveštenja.

Ukoliko iz bilo kog razloga niste saglasni s odredbama internet stranice smrsajbrzo.rs, u obavezi ste da ga ne koristite.

1. Lični podaci

U vezi sa zaštitom podataka više informacija možete pronaći na Politika privatnosti stranici.

2. Odricanje odgovornosti

Sve informacije na smrsajbrzo.rs internet stranici su pažljivo prikupljene i proverene. Međutim, Digital Marketing Belgrade agencija, pod čijom je smrsajbrzo.rs portal licencom, ne prihvata nikakvu odgovornost za ažurnost, potpunost pruženih informacija ili tačnost istih. Sve informacije i alati koji su dostpuni na smrsajbrzo.rs su postavljeni u svrhu saveta i edukacije. Sadžaj na smrsajbrzo.rs nije zamena za doktorski pregled, lečenje kod lekara ili uspostavljanje dijagnoze. Sav sadržaj je isključivo informativnog karaktera i kao takav ne podlaže bilo kakvim odgovornostima.

3. Preuzimanje sadržalja

Sav sadržaj internet stranice smrsajbrzo.rs je pod licencom Digital Marketing Belgrade agencije. Sadržaj se može preuzimati, ali isključivo uz jasno i vidiljivo imenovanje izvora informacije u vidu linka prema smrsajbro.rs internet stranici. Sadržaj sajta se može takođe deliti putem share dugmadi koja se nalaze na kraju svakog priloga ili kopiranjem URL adrese stranice. Korišćenjem internet stranice smrsajbrzo.rs smatra se da prihvatate sve gore navedene uslove.

4. Pravne posledice

Agencija Digital Marketing Belgrade zadržava sva prava da korisniku blokira pristup ka smrsajbrzo.rs internet stranici ako korisnik prekrši navedene uslove korišćenja. Ukoliko dođe do tih mera, pristup smrsajbrzo.rs internet stranici biće trajno zabranjeno i svako dalje korišćenje smrsajbrzo.rs internet stranice se prema tome smatra nezakonitim. Agencija Digital Marketing Belgrade zadržava pravo da pokrene krivičnu tužbu protiv korisnika zbog neovlašćene upotrebe smrsajbrzo.rs internet stranice i / ili bilo kakve povrede prava, a povrede se pre svega i naručito odnose na lična prava, dizajn, zaštitni znak, autorska i drugih prava intelektualne svojine, građanskog ili krivičnog zakona.

VAŽNO: Ova internet stranica je objavljena od strane Digital Marketing Belgrade agencije i pod njenom je licencom. Sav sadžaj sajta je vlašnistvo smrsajbrzo.rs internet stranice. Zabranjeno je njegovo preuzimanje bez eksplicitnog navođenja izvora informacije, bilo zarad komercijalne upotrebe ili u druge svrhe.

ZATVORI