Prednosti organske hrane

Prednosti organske hrane

Organska hrana odnosi se na prehrambene proizvode koji se proizvode, pripremaju i prerađuju bez upotrebe bilo kakvih hemikalija. To znači da proizvodnja organske hrane zabranjuje upotrebu hemijskih pesticida, hemijskih đubriva ili hemijskih konzervansa.

Izbor konzumiranja organske hrane predstavlja rastući trend u svetu. Međutim, pronalaženje tačnih činjenica o organskoj hrani uvek je zbunjujuće jer su ljudi imali različita mišljenja o njenim koristima u celini.

Koje su to prednosti organske hrane?

Bolje opšte zdravstveno stanje

Pošto se organska hrana ne proizvodi ili prerađuje upotrebom hemijskih pesticida ili hemijskih đubriva, ona ne sadrži elemente toksičnih hemikalija i ne može na štetan način uticati na zdravlje ljudi. Upotreba prirodnih tehnika kao što je zeleno stajsko đubrivo za đubrenje zemlje i rotacija useva u suzbijanju štetočina i bolesti apsolutno deluje u proizvodnji sigurnijih, zdravijih i mirisnijih prehrambenih proizvoda.

Sadržaj antioksidansa

Pozitivni efekti antioksidanata na opšte zdravlje utvrđeni su u mnogim naučnim istraživanjima, posebno onim koji potiču od organske hrane. To je zato što organska hrana ne sadrži strane hemikalije koje normalno reaguju s vitaminima, organskim jedinjenjima i mineralima i na taj način smanjuju pozitivne uticaje antioksidanata u prehrambenim proizvodima.

Najnovije studije sugerišu da konzumiranje organske hrane može doprinijeti većem unosu nutritivno povoljnih antioksidanata i ograničenoj izloženosti teškim metalima. Pozitivni uticaji antioksidanata dobijenih iz organske hrane uključuju prevenciju srčanih bolesti, raka, problema sa vidom, prerano starenje i kognitivne smetnje.

Poboljšano stanje srca

Ispaša životinja u prirodnom staništu povećava količine CLA (konjugovane linolne kiseline) koje se nalaze u životinjskim proizvodima. Energiju sunčeve svetlosti trava fotosintezom pretvara u najpoželjniju organsku CLA za biljojede koji se njome hrane. CLA je zdrava masna kiselina sa potencijalom da pojača kardiovaskularnu zaštitu, a nalazi se u većim količinama u mesu i mlečnim proizvodima životinja iz slobodnog uzgoja.

organska ishrana

Otpornost na antibiotike

Ljudi su podložni raznim zdravstvenim problemima i bolestima, a većinu vremena moraju da preduzmu mere predostrožnosti kako bi osigurali da ostanu zdravi. To se postiže dobijanjem različitih vakcina i antibiotika. Slično tome, u odgoju životinja koriste se često hormoni rasta, antibiotici, vakcine itd.

Kada ljudi konzumiraju takve mesne proizvode koji sadrže antibiotike, hormone rasta i vakcine slabe svoj imuni sistem na račun predoziranja antibioticima, vakcinom, hormonima i životinjskim nusproduktima. Ovo može izmeniti imuni sistem i na taj način učiniti ljude nesposobnima da se odbrane od bolesti.

Bolji ukus

Organska hrana je ukusnija zato što više vremena sazreva na polju. Obično je ukus organskog povrća i voća kvalitetniji u poređenju sa onim koje se konvencionalno uzgaja.

Smanjenje pesticida

Konzumiranje hemijskih pesticida povezano je sa raznim bolestima i poremećajima, a to su: karcinom, probavne disfunkcije, glavobolje, ADHD, urođene mane, oslabljen imuni sistem, pa čak i prerana smrt.

Organska hrana ne sadrži pesticide i zato je poželjnija za postizanje boljeg ukupnog zdravlja. Koliko god pesticidi imali moć da određene štetočine drže dalje od useva, oni imaju i moćne hemikalije poput organofosfora koje su povezane sa različitim poremećajima u razvoju, kao što su ADHD i autizam.

Jednostavno, kada god imate mogućnost da kupite organsku hranu – učinite to!


 

PREPORUČUJEMO: Kefir dijeta

Naše društvene mreže: Instagram | Facebook | Twitter

ZATVORI